Kontakty

Dům dětí a mládeže Pelhřimov, příspěvková org.

Registrace: organizace je zapsána u KS v Č.Budějovicích  do Obchodního rejstříku pod spis.značkou Pr487.

Třída Legií 382

393 01 Pelhřimov

IČO: 712 35 701

 

www stránky:                      http://www.ddmpelhrimov.cz

e-mail:                                   ddm@pel.cz            

datová schránka :                 zqckjuj 

 

Pedagogičtí pracovní

Šárka Brothánková                 sbrothankova@ddm.pel.cz                     ...tel.+420 606 041 096

Dana Kalinová                          dkalinova@ddm.pel.cz                            ...tel.+420 606 041 095

Kateřina Lorencová                  kmateju@ddm.pel.cz                                    

Bc. Ondřej Slabý                        slaby.o@gmail.com                                 …tel.+420 730 172 898               

Jitka Vachková                          jvachkova@ddm.pel.cz;                          ...tel.+420 606 708 244

                                                     jitkavachkova@seznam.cz

 

Pedagogický dozor dne:          …tel.+420 606 041 099

 

Školník

Libor Houška                             ...tel.+420 603411097   

 

Ředitelství, ekonom

Ředitel : Bc. Libor Fišar              ddm@pel.cz                                             …tel.+420 724 248 148 

Ekonomka : Jitka Kalinová        jitkakalinovaddm@seznam.cz              …tel.+420 606 041 097

                         

Rezervace základem

Jitka Kalinová tel. : 606 041 097 ; 565 326 411

Libor Fišar tel. : 724 248 148

e-mail: ddm@pel.cz

 

Další odkazy

Mažoretky DDM Pe       

      vstoupit na stránky      

 

Judo DDM Pe

      vstoupit na stránky

 

 

facebook    https://cs-cz.facebook.com/DDMPelhrimov/