Sportovní soutěže a OR AŠSK Pe

OR Asociace školních sportovních klubů Pelhřimov, p.s.

Třída Legií 382, 393 01 Pelhřimov; e-mail : assk@pel.cz; ddm@pel.cz

IČO:  472 48 653; Bankovní spojení - ČSOB Pelhřimov; č. účtu : 241606150/0300

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 61892

Datová schránka :  ck2gzdj