Nadcházející soutěže MŠMT

zobrazeno 1 – 10 z 12

OK Matematická olympiáda 73. ročník - kategorie Z5, Z9

0 Kč

Začátek: 15. listopadu 2023
Konec: 30. dubna 2024
Místo: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Pelhřimov

Matematická olympiáda je předmětová soutěž z matematiky pro žáky základních a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.

Věková skupina: děti

Vede Dana Kalinová

Přílohy:
2023-24 leták.pdf
MO Z 5,9 2023 -24 propozice.pdf
Výsledky MO OK 23_24 Z5.pdf
Výsledky MO OK 23_24.pdf

Přihlašování momentálně není povoleno.

OK, KK - Dějepisná olympiáda 53. ročník 2024

0 Kč

Začátek: 27. listopadu 2023
Konec: 31. srpna 2024

Tematické zaměření ročníku:

„Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.” Dějepisná olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a je organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech soutěžních kolech.

I. kategorie je určena žákům 7. - 9. ročníků základních škol, 2. - 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií;

II. kategorie je určena žákům 1. - 4. ročníků středních škol, 5. - 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií.

  • harmonogram soutěže:

školní kolo - 27.11.-1.12. 2023( zadání do škol posláno 23.11.2023)
okresní kolo - 18.ledna 2024
krajské kolo -  10. dubna  2024
ústřední kolo - červen 2024

Podrobné info       https://www.talentovani.cz/souteze/dejepisna-olympiada

Cílová skupina: děti

Vede Šárka Brothánková

Přílohy:
propozice OK-dějepisná olympiáda - ZŠ a SŠ 2024.doc
Výsledková listina OK SŠ 2024.xlsx
Výsledková listina OK ZŠ 2024.xlsx
propozice_KK_10_4_2024.pdf
Výsledková listina KK kat.I._53_DeO.pdf
Výsledková listina KK kat.II_53_DeO.pdf

Přihlašování momentálně není povoleno.

OK Český jazyk 2023/2024

0 Kč

Začátek: 27. listopadu 2023
Konec: 30. srpna 2024
Místo: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Pelhřimov

  • I. kategorie pro 8.-9. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  • II. kategorie pro 1.-4. ročníky SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně v časovém rozpětí - gramatika do 60 minut, sloh do 60 minut, utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. 

školní kolo: v rozmezí 27.11- 1.12. 2023(zadání do škol posláno 23.11.2023)

okresní kolo:  I. kategorie - 30.ledna 2024

                     II. kategorie - 29. ledna 2024 

Podrobné info: https://ocj.vse.cz

Cílová skupina: děti

Vede Šárka Brothánková

Přílohy:
propozice OK- ČJ - olympiáda - SŠ 2024.doc
propozice OK- ČJ - olympiáda - ZŠ a odpovídající roč.GY 2024.doc
Výsledková_listina OK kat.II. SŠ_OCJ_formular.pdf

Přihlašování momentálně není povoleno.

OK Český jazyk 2023/2024

Začátek: 27. listopadu 2023
Konec: 30. srpna 2024
Místo: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Pelhřimov

  • I. kategorie pro 8.-9. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  • II. kategorie pro 1.-4. ročníky SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně v časovém rozpětí - gramatika do 60 minut, sloh do 60 minut, utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. 

školní kolo: v rozmezí 27.11- 1.12. 2023(zadání do škol posláno 23.11.2023)

okresní kolo:  I. kategorie - 30.ledna 2024

                     II. kategorie - 29. ledna 2024 

Podrobné info: https://ocj.vse.cz

Cílová skupina: děti

Vede Šárka Brothánková

Přílohy:
propozice OK- ČJ - olympiáda - SŠ 2024.doc
propozice OK- ČJ - olympiáda - ZŠ a odpovídající roč.GY 2024.doc
Výsledková_listina OK kat.II. SŠ_OCJ_formular.pdf
výsledkovka_listina OK kat.I. ZŠ 2024 _OCJ_formular.pdf

Přihlašování momentálně není povoleno.

OK Anglický jazyk šk. rok 2023/2024

0 Kč

Začátek: 1. prosince 2023
Konec: 30. června 2024
Místo: DDM Pelhřimov, třída Legií 382, 393 01 Pelhřimov

Soutěž v anglickém jazyce je organizovaná:

KATEGORIE ZŠ/VG I. – je určena žákům do 7. ročníku (včetně) základních škol a žákům do 2. ročníku (včetně) osmiletých gymnázií; probíhá ve školním a okresním kole

KATEGORIE ZŠ II. – je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole

KATEGORIE VG II. – je určena žákům 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole

KATEGORIE G – je určena žákům 1. až 3. ročníků čtyřletých gymnázií, 5. až 7. ročníků osmiletých gymnázií, 3. až 5. ročníků šestiletých gymnázií, kde není výuka (nebo její nadpoloviční část) realizována v daném cizím jazyce; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole

KATEGORIE SOŠ – je určena žákům 1. až 3. ročníků středních škol (kromě gymnázií), kde není výuka (nebo její nadpoloviční část) realizována v daném cizím jazyce; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole

KATEGORIE SŠ+

školní kola: prosinec 2023

  OK SŠ -  6. února 2024

  OK ZŠ -  8. února 2024

  krajské kolo  ZŠ, SŠ -  26.3.2024

Podrobnější info: https://ocjz.vse.cz/

Cílová skupina: děti

Vede Šárka Brothánková

Přílohy:
Propozice OK AJ ZŠ a GY 2023-24.docx
Propozice OK AJ SŠ 2023-24.docx
vysledkova__listina_skolkol_aj_kat_.xlsx
propozice AJ-OK SŠ 2024.doc
propozice AJ- OK ZŠ 2024.doc
Výsledková listina SŠ 2023-24OK_aj_kat_.pdf
Výsledková listina ZŠ2023-24OK_aj_kat_.pdf

Přihlašování momentálně není povoleno.

OK Matematická olympiáda 73. ročník - kategorie Z6, Z7, Z8

0 Kč

Začátek: 19. ledna 2024
Konec: 30. června 2024
Místo: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Pelhřimov

Matematická olympiáda je předmětová soutěž z matematiky pro žáky základních a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.

Věková skupina: děti

Vede Dana Kalinová

Přílohy:
2023-24 leták.pdf
MO Z 6,7,8 2023 -24 propozice.pdf
OK Z6 - výsledky.pdf
OK Z7 - výsledky.pdf
OK Z8 - výsledky.pdf

Přihlašování momentálně není povoleno.

OK Německý jazyk 23/24

0 Kč

Začátek: 1. února 2024
Konec: 30. června 2024
Místo: DDM Pelhřimov, třída Legií 382, 393 01 Pelhřimov

Soutěž v německém jazyce je organizovaná:

KATEGORIE ZŠ/VG I. – je určena žákům do 7. ročníku (včetně) základních škol a žákům do 2. ročníku (včetně) osmiletých gymnázií; probíhá ve školním a okresním kole5

KATEGORIE ZŠ II. – je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole.

KATEGORIE VG II. – je určena žákům 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole.

KATEGORIE SŠ – je určena žákům 1. až 3. ročníků středních škol, 5. až 7. ročníků osmiletých gymnázií, 3. až 5. ročníků šestiletých gymnázií, kde není výuka (nebo její nadpoloviční část) realizována v daném cizím jazyce; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole

KATEGORIE SŠ+ – je určena žákům 1. až 3. ročníků středních škol, 5. až 7. ročníků osmiletých gymnázií, 3. až 5. ročníků šestiletých gymnázií, kde je výuka (nebo její nadpoloviční část) realizována v daném jazyce + žáci z kategorie SŠ: - kteří pochází z bilingvní rodiny, ale rodiče nežijí dlouhodobě ve společné domácnosti, nicméně dcera/syn je s rodičem (rodilým mluvčím) v kontaktu, případně je v kontaktu s prarodiči či jinými příbuznými (rodilými mluvčími); - jejichž rodič je sice jiné národnosti (není rodilý mluvčí), ale uvedený jazyk používá v komunikaci s potomkem místo svého rodného jazyka - kteří pobývali v daném jazykovém prostředí déle než 6 měsíců nepřetržitě

Cílem soutěže v německém jazyce je rozvíjet zájem žáků o studium tohoto jazyka, posilovat jejich motivaci ke studiu, zvýšit úroveň komunikativního ovládání cizích jazyků u žáků základních a středních škol.

školní kolo: prosinec 2023
okresní kolo:  20.února 2024

krajské kolo: 18. března 2024

Podrobné info:https://.olympiady.vse.cz/ocjz/

Cílová skupina: děti

Vede Šárka Brothánková

Přílohy:
propozice NJ- OK ZŠ a SŠ 2023-24.pdf
výsledková_listina OK_ONJ_všechny kategorie...pdf

Přihlašování momentálně není povoleno.

OK Biologická olympiáda 58.ročník 2024

0 Kč

Začátek: 9. února 2024
Konec: 30. června 2024

Podrobné info včetně aktuálních propozic naleznete ZDE: https://www.natur.cuni.cz/biologie/biologicka-olympiada

.

Školní kola kategorie  C,D do 9.2.2024. (zadání přeposláno na školy  13.11.2023)

Termíny Okresního kola: kategorie C 19.3. 2024; kategorie D 22.4.2024.

Cílová skupina: děti

Vede Šárka Brothánková

Přílohy:
prihlaska_bio_2023-2024 (2).doc
propozice BIO- OK kat.C- 2024.pdf
propozice BIO- OK kat.D- 2024.pdf
Výsledková listina OK BIO C.pdf

Přihlašování momentálně není povoleno.

OK Zeměpis 2023/24

Začátek: 21. února 2024
Konec: 31. srpna 2024

Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu (geografie).

Do soutěže se prostřednictvím školního kola mohou zapojit všichni žáci druhých stupňů základních škol (6.–9. tříd) a studenti středních škol v Česku.

Soutěž je určena pro všechny, které ve škole zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe.

Účast v Zeměpisné olympiádě přináší mimo jiné možnost získat nové zkušenosti nad rámec běžné výuky zeměpisu, změřit síly s ostatními soutěžícími z celého Česka, a v případě úspěchu se zúčastnit mezinárodních geografických soutěží.

Úspěšní řešitelé krajského a celostátního kola jsou pak přijímáni na většinu geografických studijních oborů na českých vysokých školách bez přijímacích zkoušek.

Věková skupina: děti

Vede Ondřej Slabý

Přílohy:
výsledková listina ZO 2024.pdf

Přihlašování momentálně není povoleno.

OK Chemická olympiáda - kategorie D

0 Kč

Začátek: 5. března 2024
Konec: 1. května 2024
Místo: ZŠ Na Pražské Pelhřimov

Soutěž je určená talentovaným dětem v oboru chemie.

Věková skupina: děti

Vede Dana Kalinová

Přílohy:
Propozice OK CHO 60.roč. - 2024.pdf
Výsledky OK CHO 2024.xlsx

Přihlašování momentálně není povoleno.

zobrazeno 1 – 10 z 12