Nadcházející soutěže MŠMT

OK Český jazyk 2022/2023

Začátek: 1. prosince 2022
Konec: 30. srpna 2023
Místo: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Pelhřimov

  • I. kategorie pro 8.-9. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  • II. kategorie pro 1.-4. ročníky SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně v časovém rozpětí - gramatika do 60 minut, sloh do 60 minut, utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. 

školní kolo:  prosinec 2022 (odesláno na školy)

okresní kolo: 3.-5. dubna 2023

Podrobné info:ZDE klikněte

Cílová skupina: děti

Vede Šárka Brothánková

Přílohy:
Propozice Český jazyk 2023.doc
Vysledkova_listina+vyhodnocení_OCJ_formular.xlsx
propozice OK- ČJ - olympiáda - SŠ 2022.doc
propozice OK- ČJ - olympiáda - ZŠ a odpovídající roč.GY 2023.doc

Přihlašování momentálně není povoleno.

OK Dějepisná olympiáda 52. ročník 2023

Začátek: 5. prosince 2022
Konec: 31. srpna 2023

Tematické zaměření ročníku:„Rozdělený svět a Československo v něm - 1945-1992“

            kategorie I je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií. Tématem první kategorie                je československé dějiny v evropských souvislostech.

  • kategorie II je určena žákům 1.–4. ročníků středních škol, 5.–8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií. Téma pro druhou kategorii je československé dějiny v širších evropských a světových souvislostech 
  • harmonogram soutěže:

školní kolo - prosinec 2022 (již odesláno na školy)
okresní kolo - 17. 3. 2023
krajské kolo - 28 3. 2023
ústřední kolo - červen 2023

Podrobné info: ZDE klikněte

Cílová skupina: děti

Vede Šárka Brothánková

Přílohy:
propozice OK-dějepisná olympiáda - ZŠ a SŠ 2023.doc
propozice KK-dějepisná olympiáda - ZŠ a SŠ 2022.doc
VZOR_Výsledková listina_52_DeO.xlsx
Výsledková list_ OK DeO SŠ 2023.xlsx
Výsledková list._OK DeO ZŠ 2023.xlsx

Přihlašování momentálně není povoleno.

OK Anglický jazyk šk. rok 2022/2023

Začátek: 1. ledna 2023
Konec: 16. března 2023
Místo: DDM Pelhřimov, třída Legií 382, 393 01 Pelhřimov

Soutěž v anglickém jazyce je organizovaná:

pro žáky ZŠ v kat. I. A - do 7. ročníků základních škol, v kategorii VG I. B -  žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků do 7. ročníků , v kategorii ZŠ II. A - žákům 8. a 9. ročníků základních škol, v kategorii VG II. B - určené žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. ročníků ZŠ.

pro žáky SŠ-  kategori G III. A - určené žákům l. až 3. ročníků čtyřletých gymnázií, v kategorii SOŠ III. C - určené žákům 1. až 3. ročníků středních odborných škol;

školní kola: únor 2023

okresní kola  14.--15. březen 2023

Podrobnější info: klikněte ZDE.

Cílová skupina: děti

Vede Šárka Brothánková

Přílohy:
Propozice OK AJ ZŠ a GY 2023.docx
Propozice OK AJ SŠ 2023.docx
přihlášky do okresních kol.docx
Výsledková _listina_škol.kol AJ_kat. I.A I.B., IIA, VG IIB.xlsx
propozice AJ- OK ZŠ 2023.doc
propozice AJ-OK SŠ 2023.doc

Přihlašování momentálně není povoleno.

OK Matematická olympiáda 72. ročník - kategorie Z6, Z7, Z8

Začátek: 16. ledna 2023
Konec: 12. dubna 2023
Místo: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Pelhřimov

Matematická olympiáda je předmětová soutěž z matematiky pro žáky základních a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.

Věková skupina: děti

Vede Dana Kalinová

Přílohy:
MO Z 6,7,8 2022 -23 propozice.pdf
MO Z 6,7,8 přihlašovací formulář.xlsx

Přihlašování momentálně není povoleno.

OK Německý jazyk 22/23

Začátek: 1. února 2023
Konec: 30. června 2023
Místo: DDM Pelhřimov, třída Legií 382, 393 01 Pelhřimov

Soutěž v německém jazyce je organizovaná:

pro žáky ZŠ v kat. I. A - do 7. ročníků základních škol, v kategorii VG I. B -  žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků do 7. ročníků , v kategorii ZŠ II. A - žákům 8. a 9. ročníků základních škol, v kategorii VG II. B - určené žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. ročníků ZŠ.

pro žáky SŠ -  kat. III. A - určené žákům l. až 3. ročníků všech typů středních škol;

Cílem soutěže v německém jazyce je rozvíjet zájem žáků o studium tohoto jazyka, posilovat jejich motivaci ke studiu, zvýšit úroveň komunikativního ovládání cizích jazyků u žáků základních a středních škol.

školní kolo: únor 2023
okresní kolo:  21.březen 2023

Podrobné info: klikněte ZDE

Cílová skupina: děti

Vede Šárka Brothánková

Přílohy:
Propozice OK NJ ZŠ a GY 2022.docx
Výsledková_listina_ONJ.xlsx
přihlášky do okresních kol.docx
propozice NJ- OK ZŠ a SŠ 2023.doc

Přihlašování momentálně není povoleno.

OK Biologická olympiáda 57.ročník 2023

Začátek: 10. února 2023
Konec: 30. června 2023

Podrobné info včetně aktuálních propozic naleznete ZDE: webové stránky-Biologická olympiáda.

Školní kola kategorie A,B do 3.3. 2023  a kategorie C,D do 10.2.2023. (již odesláno na školy)

Termíny Okresního kola: kategorie C 17.4. 2023; kategorie D 30.3.2023.

Cílová skupina: děti

Vede Šárka Brothánková

Přílohy:
bio 2023- 57. ročník.pdf
prihlaska_bio_2022-2023.doc

Přihlašování momentálně není povoleno.

OK 25. Zeměpisné olympiády 2022/2023

Začátek: 1. března 2023
Místo: Zasedací místnost, Městský úřad, Pražská 2460

Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu (geografie). 
Do soutěže se prostřednictvím školního kola mohou zapojit všichni žáci druhých stupňů základních škol (6.–9. tříd) a studenti středních škol v Česku. 

Věková skupina: studenti

Vede Ondřej Slabý

Přílohy:
Informace- Zeměpisná olympiáda 2023.pdf

Přihlašování momentálně není povoleno.

OK Chemická olympiáda - kategorie D

Začátek: 3. března 2023
Místo: ZŠ Na Pražské Pelhřimov

Soutěž je určená talentovaným dětem v oboru chemie.

Věková skupina: děti

Vede Dana Kalinová

Přílohy:
Propozice OK CHO 59.roč. - 2023.pdf

Přihlašování momentálně není povoleno.

OK Fyzikální olympiáda kategorie E, F

Začátek: 22. března 2023
Konec: 23. března 2023
Místo: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Pelhřimov

Fyzikální olympiáda E, F je předmětová soutěž určena žákům 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.

Věková skupina: děti

Vede Dana Kalinová

Přílohy:
OK FO_propozice 2023.pdf
Hlášení výsledků ze šk.kola 64.roč..docx

Přihlašování momentálně není povoleno.