Nadcházející soutěže MŠMT

OK Český jazyk 2022/2023

Začátek: 1. prosince 2022
Konec: 30. srpna 2023
Místo: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Pelhřimov

  • I. kategorie pro 8.-9. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  • II. kategorie pro 1.-4. ročníky SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně v časovém rozpětí - gramatika do 60 minut, sloh do 60 minut, utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. 

školní kolo:  prosinec 2022 (odesláno na školy)

okresní kolo: 3.-5. dubna 2023

Podrobné info:ZDE klikněte

Cílová skupina: děti

Vede Šárka Brothánková

Přílohy:
Propozice Český jazyk 2023.doc
Vysledkova_listina+vyhodnocení_OCJ_formular.xlsx
propozice OK- ČJ - olympiáda - SŠ 2022.doc
propozice OK- ČJ - olympiáda - ZŠ a odpovídající roč.GY 2023.doc
Výsledková_listina OK Český jazyk- kat.-II.OCJ_formular.pdf
Vysledkova_listina kat.-I._ OK- OCJ_formular.pdf

Přihlašování momentálně není povoleno.

OK, KK - Dějepisná olympiáda 52. ročník 2023

Začátek: 5. prosince 2022
Konec: 31. srpna 2023

Tematické zaměření ročníku:„Rozdělený svět a Československo v něm - 1945-1992“

            kategorie I je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií. Tématem první kategorie                je československé dějiny v evropských souvislostech.

  • kategorie II je určena žákům 1.–4. ročníků středních škol, 5.–8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií. Téma pro druhou kategorii je československé dějiny v širších evropských a světových souvislostech 
  • harmonogram soutěže:

školní kolo - prosinec 2022 (již odesláno na školy)
okresní kolo - 17. 3. 2023
krajské kolo - 28 3. 2023
ústřední kolo - červen 2023

Podrobné info: ZDE klikněte

Cílová skupina: děti

Vede Šárka Brothánková

Přílohy:
propozice OK-dějepisná olympiáda - ZŠ a SŠ 2023.doc
propozice_KK_28_3_2023.doc
VZOR_Výsledková listina_52_DeO.xlsx
Výsledková list_ OK DeO SŠ 2023.xlsx
Výsledková list._OK DeO ZŠ 2023.xlsx
_Prezenční listina soutěžících KK_52_DeO SŠ2023.xlsx
_Prezenční listina soutěžících KK_52_DeO ZŠ 2023.xlsx
Výsledková listina52_DeO ZŠ,SŠ.pdf

Přihlašování momentálně není povoleno.

OK Matematická olympiáda 72. ročník - kategorie Z6, Z7, Z8

Začátek: 16. ledna 2023
Konec: 12. června 2023
Místo: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Pelhřimov

Matematická olympiáda je předmětová soutěž z matematiky pro žáky základních a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.

Věková skupina: děti

Vede Dana Kalinová

Přílohy:
MO Z 6,7,8 2022 -23 propozice.pdf
MO Z 6,7,8 přihlašovací formulář.xlsx
výsledkyZ62023.pdf
výsledkyZ72023.pdf
Výsledky kat.Z8.pdf

Přihlašování momentálně není povoleno.

OK Německý jazyk 22/23

Začátek: 1. února 2023
Konec: 30. června 2023
Místo: DDM Pelhřimov, třída Legií 382, 393 01 Pelhřimov

Soutěž v německém jazyce je organizovaná:

pro žáky ZŠ v kat. I. A - do 7. ročníků základních škol, v kategorii VG I. B -  žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků do 7. ročníků , v kategorii ZŠ II. A - žákům 8. a 9. ročníků základních škol, v kategorii VG II. B - určené žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. ročníků ZŠ.

pro žáky SŠ -  kat. III. A - určené žákům l. až 3. ročníků všech typů středních škol;

Cílem soutěže v německém jazyce je rozvíjet zájem žáků o studium tohoto jazyka, posilovat jejich motivaci ke studiu, zvýšit úroveň komunikativního ovládání cizích jazyků u žáků základních a středních škol.

školní kolo: únor 2023
okresní kolo:  21.březen 2023

Podrobné info: klikněte ZDE

Cílová skupina: děti

Vede Šárka Brothánková

Přílohy:
Propozice OK NJ ZŠ a GY 2022.docx
Výsledková_listina_ONJ.xlsx
přihlášky do okresních kol.docx
propozice NJ- OK ZŠ a SŠ 2023.doc
Výsledková _listina_ONJ_kat.I.A,II.A,II.B,III.A.pdf

Přihlašování momentálně není povoleno.

OK Biologická olympiáda 57.ročník 2023

Začátek: 10. února 2023
Konec: 30. června 2023

Podrobné info včetně aktuálních propozic naleznete ZDE: webové stránky-Biologická olympiáda.

Školní kola kategorie A,B do 3.3. 2023  a kategorie C,D do 10.2.2023. (již odesláno na školy)

Termíny Okresního kola: kategorie C 17.4. 2023; kategorie D 30.3.2023.

Cílová skupina: děti

Vede Šárka Brothánková

Přílohy:
bio 2023- 57. ročník.pdf
prihlaska_bio_2022-2023.doc
propozice BIO- OK kat.D- 2023.doc
propozice BIO- OK kat.C- 2023.doc
Výsledková listina OK BIO - kat. D 2023.pdf
Výsledková listina BIO kat C.pdf

Přihlašování momentálně není povoleno.

OK 25. Zeměpisné olympiády 2022/2023

Začátek: 1. března 2023
Konec: 31. srpna 2023
Místo: Zasedací místnost, Městský úřad, Pražská 2460

Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu (geografie). 
Do soutěže se prostřednictvím školního kola mohou zapojit všichni žáci druhých stupňů základních škol (6.–9. tříd) a studenti středních škol v Česku. 

Věková skupina: studenti

Vede Ondřej Slabý

Přílohy:
Informace- Zeměpisná olympiáda 2023.pdf
výsledková lisitna ZO.xlsx

Přihlašování momentálně není povoleno.

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Začátek: 12. května 2023
Konec: 30. června 2023
Místo: Dětské dopravní hřiště, Autoškola, Pražská 1114, Pelhřimov

Dopravní soutěž ve dvou kategoriích pro smíšená čtyřčlenná družstva ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Cílová skupina: děti

Vede Dana Kalinová

Přílohy:
Propozice Pelhřimov DSMC 2023.docx
priloha_c_1_prihlaska OK DSMC Pelhřimov.docx
priloha_c_2_souhlas_GDPR.docx
DSMC - výsledky kat. I. jednotlivci.pdf
DSMC - výsledky kat. I. školy.pdf
DSMC - výsledky kat. II. jednotlivci.pdf
DSMC - výsledky kat. II. školy.pdf

Přihlašování momentálně není povoleno.