Kroužky ve školním roce 2023/2024

zobrazeno 1 – 10 z 84

Aerobic

Sportovní 960 Kč / školní rok

Místo: ZŠ Na Pražské Pelhřimov

pro dívky a chlapce 1.-4. tříd,5.-8. tříd.. Cvičení s prvky aerobicu,zumby,balanční posilování na míčích a balančních čočkách, strečink, pompony,různé hry.V případě nacvičení jednoduché sestavy možnost závěrečného vystoupení.:)

Věková skupina: děti

Vede Šárka Brothánková

Přihlašování bylo ukončeno 9. listopadu 2023 18:00.

AEROBIC mini

Sportovní 960 Kč / školní rok

Pro děti od 5 do 7 let.

Děti se formou her učí základní aerobikové prvky, učí se vnímat hudbu a sladit pohyb s hudbou. Cvičením se u dětí rozvíjí pohybová orientace, smysl pro rytmus. Jsou vedeny ke správnému držení těla. Vystupování na veřejnosti.

Věkové skupiny: předškoláci a děti

Vede Dana Kalinová

Přihlašování bylo ukončeno 22. října 2023 18:00.

Aerobic, zumba - ZŠ Komenského Pelhřimov

Sportovní 640 Kč / školní rok

Místo: ZŠ Komenského, Pelhřimov

Sportovní kroužek pod vedením Mgr. Michaely Zmeškalové

Pro děti z 1. až 5. třídy - dívky

Věková skupina: děti

Vede Michaela Zmeškalová

Přihlašování bylo ukončeno 27. září 2023 8:21.

AIRSOFT

Sportovní 960 Kč / školní rok

Akční kroužek pro děti od 9 do 17let (jiná věková kategorie po domluvě).

Co Vás čeká?

Airsoft
Týmová spolupráce
Bezpečné zacházení se zbraní a její údržba
Orientace v terénu
Základy maskování
První pomoc
Strategické hry 

NUTNÉ: Je potřeba mít vlastní airsoftovou zbraň max. úsťová rychlost 130m/s a vlastní biokuličky (0,20-0,25g), v případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat. kmateju@ddm.pel.cz
Abychom předešli nedorozuměním, prosím před přihlášením prostudujte DESATERO BEZPEČNÉHO AIRSOFTU.

Kroužek povede zkušený a dlouholetý hráč Airsoftu Martin Lorenc.

Věkové skupiny: studenti, děti a dospělí

Vedou Pavel Klement, Martin Lorenc a Kateřina Lorencová

Přílohy:
Desatero bezpečného Airsoftu .pdf

Přihlašování bylo ukončeno 17. listopadu 2023 23:00.

Anglický jazyk pro 1. - 2. třídu - ZŠ Komenského

Vzdělávací 640 Kč / školní rok

Místo: ZŠ Komenského, Pelhřimov

Kroužek je určen dětem z 1. - 2. tříd. Výuka probíhá hravou formou - jazykové hry, písničky, říkanky, práce s obrázky, základní slovní zásoba.

Cílem kroužku je, aby si děti k jazyku vytvořily kladný vztah a braly ho jako přirozenou součást života.

Kroužek vede V. Brávková.

Věková skupina: děti

Vede Vladimíra Brávková

Přihlašování bylo ukončeno 21. září 2023 18:00.

Angličtina pro děti

Vzdělávací 1 280 Kč / školní rok

Místo: DDM Pelhřimov, třída Legií 382, 393 01 Pelhřimov

Seznámení s angličtinou zábavnou formou. Čeká nás zpívání a poslech písniček, vymalovávání, sledování krátkých pohádek.

Naučíme se barvy, zvířata, čísla, budeme si povídat o ročních obdobích, Vánocích a Velikonocích v anglicky mluvících zemích.

Pro děti od 5 let - 7 let. 

 

 

Věkové skupiny: předškoláci a děti

Vedou Jitka Kalinová a Ondřej Slabý

Přihlašování bylo ukončeno 22. října 2023 18:00.

Angličtina pro děti - navazující

Vzdělávací 1 280 Kč / školní rok

Místo: DDM Pelhřimov, třída Legií 382, 393 01 Pelhřimov

Kroužek určený pro holky a kluky, kteří už se s angličtinou setkali a chtějí se nadále zlepšovat. Výuka bude probíhat zábavnou formu, kde se zaměříme hlavně na mluvení a poslech. Určeno pro školáky prvního stupně.

Věková skupina: děti

Vede Ondřej Slabý

Přihlašování bylo ukončeno 30. listopadu 2023 18:00.

ARTEHRANÍ tvoření s prvky arteterapie

Výtvarný 1 280 Kč / školní rok

Místo: DDM Pelhřimov, třída Legií 382, 393 01 Pelhřimov

Určeno dětem od 1. třídy.

Společně si vyzkoušíme různé výtvarné techniky s prvky arteterapie.

Děti budou rozvíjet nejen svoji kreativitu a představivost, ale uvolní napětí a emoce tvůrčím způsobem, budou rozvíjet komunikaci, sebepoznání a sebevnímání.

Při tomto tvoření není důležitý samotný výsledek spíše prožitek a radost z tvorby, není tedy nutné mít jakékoliv výtvarné nadání.

Věková skupina: děti

Vede Tereza Procházková

Přihlašování bylo ukončeno 6. října 2023 7:45.

ATELIÉR STUDIJNÍ KRESBY

Výtvarný 1 280 Kč / školní rok

Čas: pátek od 14:00 do 15:30
Místo: DDM Pelhřimov, třída Legií 382, 393 01 Pelhřimov

Pro kluky a holky od 12 do 15let, kteří mají zájem naučit se kreslit - přírodniny, krajinu, lidskou postavu, portrét. Výborná průprava pro další studium v oboru.

Věkové skupiny: studenti a děti

Vede Věra Vacková

Přihlašování bylo ukončeno 22. října 2023 18:00.

ATELIÉR STUDIJNÍ MALBY

Výtvarný 1 280 Kč / školní rok

Čas: pátek
Místo: DDM Pelhřimov, třída Legií 382, 393 01 Pelhřimov

Pro kluky a holky od 12 do 15let, kteří mají zájem naučit se malovat - svět barev a barevné vyjadřování.

Věkové skupiny: studenti a děti

Vede Věra Vacková

Přihlašování bylo ukončeno 22. října 2023 18:00.

zobrazeno 1 – 10 z 84