O nás

Vážení rodiče, Vážení účastníci našeho zájmového vzdělávání. Oznamujeme Vám tímto, že bylo vydáno toto rozhodnutí :

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 200

o přijetí krizového opatření

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

 

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání.

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, v souladu s hygienickými opatřeními, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školského zařízení.

 

Děkujeme za pochopení.

Bc. Libor Fišar - ředitel DDM Pe

Mrzí nás, že nemůžete být s námi a my s Vámi. Proto jsme vybrali  způsob jak s vámi komunikovat. Natáčíme pro malé i velké krátká videa, kde s pomocí maňáska Kostíčka  ukazujeme něco málo z tvoření, tance a divadla.Pokud máte o tento způsob komunikace zájem a bavilo by vás to, sledujte nás na youtube - klikněte zde

Dovolujeme si Vás  upozornit na zveřejnění nabídky letních táborů 2021 - pod záložkou TÁBORY

Doporučujeme sledovat webové stránky příslušných ústředních správných orgánů.

Opatření PES pro oblast školství k nahlédnutí V řádku OSTATNÍ nejdete opatření týkající se DDM.

Icon otevřít (153,7 KB)

OPATŘENÍ K ORGANIZACI ČINNOSTI Domu dětí a mládeže Pelhřimov VE ŠK. ROCE 2020/21 COVID 19

Icon otevřít (174,2 KB)

2012-08-23-1356.jpg

Zřizovatel – Město Pelhřimov

DDM se zařazuje mezi střediska volného času dle vyhlášky MŠMT č.317/2005, zákona č. 563/2004 Sb. Je zařazen do celostátní sítě škol a školských zařízení pod čj. 10789/02-21.

Výchovně vzdělávací plán uložen u ředitele. Činnost domu dětí a mládeže ( DDM ) se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání nebo se zaměřuje na konkrétní oblast zájmového vzdělávání. Může poskytovat metodickou, odbornou, případně materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám a školským zařízením.

 

Práci DDM Pelhřimov tvoří všechny uvedené oblasti a to ve směru:

  • zájmové, příležitostné a spontánní činnosti
  • pořádání soutěží MŠMT a dal.
  • akce o prázdninách v průběhu škol.roku
  • letní činnost
  • pořádání seminářů, vzdělávacích akcí jak pro děti tak dospělé

Při práci DDM využívá jak interní profesionální pracovníky, tak externí vedoucí a další odborné pracovníky , aby veškerá činnost byla po stránce odborné a pedagogické co nejlépe zajištěna. K dispozici má jak vlastní prostory v Pelhřimově ( DDM ul.Legií), tak prostory místních škol. Ve správě má i dvě základny – Chaloupky u N.Rychnova a Hříběcí u H.Cerekve.

Činnost se řídí celoročním plánem a vzdělávacím programem zařízení. Veškeré dokumenty jsou k dispozici u ředitele DDM.