O nás

Vážení rodiče, Vážení účastníci našeho zájmového vzdělávání. Oznamujeme Vám tímto, že bylo vydáno toto rozhodnutí :

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263

č. 479/2020 Sb.

Vláda omezuje s účinností ode dne 7. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. :

 - Provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou vzdělávání za přítomnosti nejvýše 10 účastníků

 - Provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou: Středisek volného času při činnostech, při kterých je zpěv podstatou zájmového vzdělávání.

- Provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou: Středisek volného času při činnostech, při kterých je sportovní činnost podstatou zájmového vzdělávání.

 • Děti, žáci, studenti, zaměstnanci školského zařízení a případně další osoby pohybující se ve školském zařízení (mimo v nařízení vlády uvedených vyjímek) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školském zařízení . Je-li nezbytné, aby dítě, žák či student při činnosti viděl na ústa pedagogického pracovníka, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Děkujeme za pochopení.

Bc. Libor Fišar - ředitel DDM Pe

Příznivá Epidemiologická situace nám dovoluje, za předepsaných podmínek, pořádání určitých akcí a zahájení prezenční činnost některých kroužků  -  plán akcí a rozvrh kroužků, které jsme schopni otevřít najdete na našich stránkách pod záložkou ROZVRH, PLÁN AKCÍ. Dovolujeme si Vás také upozornit na zveřejnění nabídky letních táborů 2021 - pod záložkou TÁBORY

Doporučujeme sledovat webové stránky příslušných ústředních správných orgánů.

Opatření PES pro oblast školství k nahlédnutíV řádku OSTATNÍ nejdete rozvolnění týkající se DDM.

Icon otevřít (153,7 KB)

OPATŘENÍ K ORGANIZACI ČINNOSTI Domu dětí a mládeže Pelhřimov VE ŠK. ROCE 2020/21 COVID 19

Icon otevřít (174,2 KB)

2012-08-23-1356.jpg

Zřizovatel – Město Pelhřimov

DDM se zařazuje mezi střediska volného času dle vyhlášky MŠMT č.317/2005, zákona č. 563/2004 Sb. Je zařazen do celostátní sítě škol a školských zařízení pod čj. 10789/02-21.

Výchovně vzdělávací plán uložen u ředitele. Činnost domu dětí a mládeže ( DDM ) se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání nebo se zaměřuje na konkrétní oblast zájmového vzdělávání. Může poskytovat metodickou, odbornou, případně materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám a školským zařízením.

 

Práci DDM Pelhřimov tvoří všechny uvedené oblasti a to ve směru:

  • zájmové, příležitostné a spontánní činnosti
  • pořádání soutěží MŠMT a dal.
  • akce o prázdninách v průběhu škol.roku
  • letní činnost
  • pořádání seminářů, vzdělávacích akcí jak pro děti tak dospělé

Při práci DDM využívá jak interní profesionální pracovníky, tak externí vedoucí a další odborné pracovníky , aby veškerá činnost byla po stránce odborné a pedagogické co nejlépe zajištěna. K dispozici má jak vlastní prostory v Pelhřimově ( DDM ul.Legií), tak prostory místních škol. Ve správě má i dvě základny – Chaloupky u N.Rychnova a Hříběcí u H.Cerekve.

Činnost se řídí celoročním plánem a vzdělávacím programem zařízení. Veškeré dokumenty jsou k dispozici u ředitele DDM.