O nás

Vážení rodiče, Vážení účastníci našeho zájmového vzdělávání. Oznamujeme Vám tímto, že bylo vydáno toto rozhodnutí :

M I M O Ř Á D N É    O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně

některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb.“), nařizuje postupem podle  § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona 

č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 

 

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz středisek volného času, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou:

a) individuální konzultace (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník) a

b) individuální prezenční výuky (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník).

- bod 10 mimořádného opatření - součástí vzdělávání není zpěv

- bod 11 mimořádného opatření  - zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, v souladu s hygienickými opatřeními, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školského zařízení.

 

Děkujeme za pochopení.

Bc. Libor Fišar - ředitel DDM Pe

Mrzí nás, že nemůžete být s námi a my s Vámi. Proto jsme vybrali  způsob jak s vámi komunikovat. Natáčíme pro malé i velké krátká videa, kde s pomocí maňáska Kostíčka  ukazujeme něco málo z tvoření, tance a divadla.Pokud máte o tento způsob komunikace zájem a bavilo by vás to, sledujte nás na youtube - klikněte zde

Dovolujeme si Vás  upozornit na zveřejnění nabídky letních táborů 2021 - pod záložkou TÁBORY

Doporučujeme sledovat webové stránky příslušných ústředních správných orgánů.

2012-08-23-1356.jpg

Zřizovatel – Město Pelhřimov

DDM se zařazuje mezi střediska volného času dle vyhlášky MŠMT č.317/2005, zákona č. 563/2004 Sb. Je zařazen do celostátní sítě škol a školských zařízení pod čj. 10789/02-21.

Výchovně vzdělávací plán uložen u ředitele. Činnost domu dětí a mládeže ( DDM ) se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání nebo se zaměřuje na konkrétní oblast zájmového vzdělávání. Může poskytovat metodickou, odbornou, případně materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám a školským zařízením.

 

Práci DDM Pelhřimov tvoří všechny uvedené oblasti a to ve směru:

  • zájmové, příležitostné a spontánní činnosti
  • pořádání soutěží MŠMT a dal.
  • akce o prázdninách v průběhu škol.roku
  • letní činnost
  • pořádání seminářů, vzdělávacích akcí jak pro děti tak dospělé

Při práci DDM využívá jak interní profesionální pracovníky, tak externí vedoucí a další odborné pracovníky , aby veškerá činnost byla po stránce odborné a pedagogické co nejlépe zajištěna. K dispozici má jak vlastní prostory v Pelhřimově ( DDM ul.Legií), tak prostory místních škol. Ve správě má i dvě základny – Chaloupky u N.Rychnova a Hříběcí u H.Cerekve.

Činnost se řídí celoročním plánem a vzdělávacím programem zařízení. Veškeré dokumenty jsou k dispozici u ředitele DDM.